Ceník

PŘIZPŮSOBÍME SE VAŠIM MOŽNOSTEM

Smluvní odměna hodinová

vyjádřená v ceně každé započaté hodiny právní pomoci; výše hodinového honoráře je dána zejména obtížností zakázky  

Smluvní odměna podílová

obvykle odvozena od hodnoty řešené věci, popř. smluvní podíl na výsledku kauzy (zejména v soudním řízení) 

Smluvní odměna úkonová

předem dohodnutá pevná odměna za sjednaný právní úkon (např. za sepis smlouvy, právní rozbor)

Mimosmluvní odměna   

dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.; advokátní tarif                      

Paušální odměna

určená zejména pro obchodní korporace; obvykle měsíční paušál za ujednaný rozsah právní pomoci podle obtížnosti zadání