Workshop

TYP PREZENTACE

Seminář, workshop

Nabízíme proškolení konkrétního tématu semináře formou pracovního workshopu pro omezený počet účastníků (max 10). Seminář je určen zejména pro úřední osoby, které se danou problematikou profesně zabývají a mají s ní alespoň základní zkušenosti. Výstupem semináře je prohloubení znalosti problematiky s akcentem na poslední stav právní úpravy materie s odkazem na přehledovou judikaturu včetně vysvětlení případných úskalí, dále společné řešení praktických příkladů z rozhodovací praxe (správních orgánů, soudů), jejich rozbor včetně přiléhavé judikatury. Seminář je po celou dobu otevřen věcné diskusi, předpokládá se aktivní zapojení účastníků při řešení lektorem nastolených otázek (např. formou brainstormingu či prioritizace). V závěru semináře bude dán dostatečný prostor účastníkům i k jiným individuálním dotazům na dané téma. 

Seminář nepochybně přispěje k formování určitého neformálních "klubu" osob profesně se zabývajících stejnou problematikou pro případnou vzájemnou výměnu zkušeností a informací při každodenní činnosti úředníka. 

Workshopy nejsou nabízeny formou webinářů.