Mgr. Ing. Zdeněk  V a l c , CSc., LL.M.

advokát, CEO

Zdeněk je zakládající společník naší advokátní kanceláře, její statutární orgán a řídící advokát pracovního týmu