Na tomto odkazu nabízíme video prezentace na dané téma

advokáta JUDr. PhDr. Jakub V a l c , Ph.D., LL.M.